شاعران فارسی زبان
دایرکتوری اشعار پارسی
عطار - قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم: «یا ایهاالناس الست اولی بکم من انفسکم» قالوا بلی یا رسول الله قال: «من کنت مولاه فهذا علی مولاه»

جمله گفتند از طریق مهتری

تو به ما از نفس ما اولی تری

گفت هر کس را منم مولای او

پس علی مولای اوباشد نکو

حیدر از فرمان ربّ کاینات

شد ولی بر مؤمنین و مؤمنات

هر که او در دین من باشد درست

مهر حیدر در دلش باشد نخست

هر کرا باشد امیر و پیشوا

بعد من باشد امیرش مرتضا

چون مرا دانی نبی از عاقلی

پس بدانی ابن عمّم را ولیّ

چون خطاب آن شه بشیخ و شاب کرد

روی خود برجانب اصحاب کرد

چونکه بشناسید حیدر را مقام

نعمت حق بر شما آمد تمام

آورید ایمان به شاه اولیا

حق شود راضی ز اسلام شما

هرکه دارد در دل خود مهر من

مهر حیدر بایدش در جان و تن

چون شما رامهر او در دل شود

آن زمان دین شما کامل شود