شاعران فارسی زبان
دایرکتوری اشعار پارسی
عطار - قال النبی صلی الله علیه و آله: «انت اخی فی الدنیا و الاخرة وانت منی بمزلة هرون من موسی»

پس مبارک گفت احمد شاه را

کرد آن خورشید روشن ماه را

هر دو همچون ماه و خور تابان شدند

همچو انجم دیگران پنهان شدند

از جبینها گرد رُفتند آن همه

پس مبارکباد گفتند آن همه

زین ولایت مرتضی چون برفروخت

جان اصحاب نبی از رشک سوخت

هر که او با شاه مردان عقد بست

زد بدامان نبی بی شبهه دست

رو تو عقدی بند با ایشان درست

دامن آل نبی را گیر چست

عقد می‌باید که با دینت بود

در جهان نی ظلم ونه کینت بود

پور بوسفیان اگر کرد او خلاف

تیغ ظلم او کرد بیرون از غلاف

گر خلافی کرد با شیر خدا

بود خود آن با خدا و مصطفی

هرکه او ضدّ علیّ مرتضی است

بیشک او ضدّ خدا و مصطفی است

هر که ضدّ حق بود او کافر است

ضدّ حیدر دشمن پیغمبر است

رو تو از اهل خدا آگاه شو

پس بدین مصطفی همراه شو