شاعران فارسی زبان
دایرکتوری اشعار پارسی
مهدی اخوان ثالث - لحظه

همه گویند که: تو عاشق اویی

گر چه دانم همه کس عاشق اویند

لیک می‌ترسم، یارب

نکند راست بگویند؟