شاعران فارسی زبان
دایرکتوری اشعار پارسی
عبدالقهّار عاصی - رباعی شمارۀ ۳

ای پیکِ‌بهار! خون جگر می‌آیی

خاموش‌لب و شکسته‌پر می‌آیی

ای دوست! چه اتّفاق افتاد تو را

بی هیچ ترانه از سفر می‌آیی