شاعران فارسی زبان
دایرکتوری اشعار پارسی
عبدالقهّار عاصی - رباعی شمارۀ ۶

دل تنگ شود، به ناله‌اش درشکنم

خاموشیِ لب به دیدهٔ تر شکنم

دستم نرسد به دامنِ هیچ‌کسی

بنشینم و در سکوتِ خود وَرشکنم