شاعران فارسی زبان
دایرکتوری اشعار پارسی
عبدالقهّار عاصی - رباعی شمارۀ ۷

زین‌پیش دلم کشتهٔ دیدارِ تو بود

جانم به هزار سر هوادارِ تو بود

زآن‌پیش که زخمِ بی‌وفایی بزنی

سر کوفتنم به پایِ‌دیوارِ‌تو بود