شاعران فارسی زبان
دایرکتوری اشعار پارسی
عبدالقهّار عاصی - رباعی شمارۀ ۹

سوغات برایِ‌ده ندارد دلِ من

آهنگِ لقایِ‌ده ندارد دلِ‌من

از بس که پرندگانش آواره شدند

امسال هوایِ ده ندارد دلِ‌من