شاعران فارسی زبان
دایرکتوری اشعار پارسی
عبدالقهّار عاصی - رباعی شمارۀ ۱۴

بی‌گریه و سوز و ساز محزون خفته

چون عاشقِ یار‌مرده در خون خفته

آهسته قدم گذار از پهلویش

کابل به هزار زخم در خون خفته