شاعران فارسی زبان
دایرکتوری اشعار پارسی
عبدالقهّار عاصی - رباعی شمارۀ ۲۸

نی مژدهٔ باغ،‌رهگذارانِ‌تو راست

نی مقدمِ خیر، باد و بارانِ تو راست

ای سالِ‌نو از کدام سو می‌آیی؟

نی سبزه نه ارغوان بهارانِ تو راست