شاعران فارسی زبان
دایرکتوری اشعار پارسی
عبدالقهّار عاصی - رباعی شمارۀ ۳۰

ما بلبل و فصل‌ها زمستان این‌جا

ما نغمه و روزگار ویران این‌جا

ما عاشق و درد بی‌بهاری در باغ

ما خامش و خانه آتشستان این‌جا