شاعران فارسی زبان
دایرکتوری اشعار پارسی
مهدی اخوان ثالث
مهدی اخوان ثالث (م.امید) (۱۳۰۷-۱۳۶۹) شاعر نوگرای ایرانی و از پیروان سبک نیماست. گزیده‌ای از اشعار این شاعر بزرگ توسط آقای مهران صمدنژاد برای گنجور رومیزی آماده شده است.